Вие използвате остарял браузър. Моля, обновете своя браузър или активирайте Google Chrome Frame за по-качествено изживяване.

Техника Изберете услуга. В секцията по-долу ще видите описание на услугата.
Използвайте стрелките за визуализация на други услуги.

Направете запитване.СОТ

Екипът на "СОД-64" предлага на своите клиенти всички услуги съпътстващи изграждането на алармени системи – изготвяне на проект, доставка на оборудване, изграждане, обучение за работа със системата, гаранционна и следгаранционна подръжка. Поради голямото разнообразие на фирми-партньори, с които работи, "СОД-64" е в състояние да предложи на всеки клиент решение, което да задоволи най-пълно специфичните му нужди.

Фирмата разполага с ресурси да изгради СОТ система за охрана на малък магазин или апартамент, наред със сложни системи за охрана на всякакъв вид сгради, съоръжения, комплекси, предприятия и т.н.

Във фирмата е изграден и функционира 24 часа в денонощието Оперативен център.
Оперативния център е снабден с висококласна техника, позволяваща архивиране, статистика и контрол на всички видове постъпващи сигнали, аларми, зони на нарушение – до отделното помещение в зоната.

Направете запитване.Видеонаблюдение

Видеонаблюдателните системи, когато са изградени с висококачествена техника, имат силна защитна функция. В най-общия случай, системите включват цифрово записващо устройство (DVR), което дава възможност за лесно разкриване на извършилите нарушения или престъпления. В редки случай е възможно и използването на компютър с монитарано към него устройство за контрол на камерите (DVR платка). Съчетанието между физическа охрана и видеонаблюдение дава много сериозна гаранция за опазване на имуществото и на практика кражбите в такива обекти са много рядко. Видеонаблюдателната система може да бъде изведена на монитори в стаята на охраната, от където да се води наблюдение. Когато обекта не разполага с физическа охрана, системата може да бъде свързана с Оперативния център на охранителната фирма, от където да се води постоянно наблюдение т.нар. отдалечено видеонаблюдение.

Районите и местата, които не са обхванати от видеонаблюдателната система, се подсигуряват допълнително със СОД.

Направете запитване.Пожароизвестяване

Докато при различните видове охрана има опасност от нападение, отнемане на имущество, ценни пратки и товари на висока стойност и разстройване на мероприятията на граждани и фирми, то при пожарът случая е по – различен. Физическите и юридическите лица могат да претърпят огромни загуби, които не се възстановяват. По тази причина и физическите, и юридическите лица вземат всички мерки за защита от пожар.

Пожароизвестителната система трябва да обхване всички помещения в една сграда, включително таваните и мазетата. Качествената пожароизвестителна система трябва да подаде сигнал не при възникнал пожар, а при най–малкия пушек, включително цигарен дим, когато е близо до датчика.

Препоръчително е, системата да бъде свързана с Оперативния център. В този случай при подаване на сигнал за пожар, от който и да е датчик, централата на пожароизвестителната система го предава на Оперативния център. Оперативният център незабавно локализира сигнала и изпраща автопатрул, уведомява Възложителя или оторизиран негов представител.

Направете запитване.Контрол на достъпа

Чрез системите за контрол на достъпа се постига значително спестяване на човешки ресурс, който може да бъде използван за други дейности на компанията. Безпристрастна отчетна статистика ще Ви даде пълна справка за точността на спазване работното време и почивките на Вашите служители.

Забелязва се че често системите за контрол на достъпа, в комбинация с изградена система за видеонаблюдение, действат мотивиращо на служителите да бъде по-точни и изпълнителни в задълженията си.

Системите които създаваме Ви предоставят възможност да следите данните в реално време. Ако имате повече от един обект, Вие ще можете през Интернет връзка да се свържете към данните идващи от всичките клонове на системата. Системите за контрол на достъпа се състоят от хардуерна и софтуерна част.

Направете запитване.Оборудване

"СОД-64" разполага с модерен мониторинг център, който включва редица системи за получаване, обработка и архивиране на информация от монтираните в охраняваните обектите системи за охрана:

 • Базова станция за обработка на радио сигнали от СОТ системи
 • Базова станция за обработка на GSM сигнали от СОТ системи
 • Базова станция за обработка на IP (интернeт) сигнали от СОТ системи
 • Видео-мониторинг център за обработка на видео сигнали от CCTV системи
 • Сървър, архивиращ данните от всички системи, използвани за охранително обслужване
 • Две преносими радио честоти
 • Една говорима радио честота
 • Радио станции и GSM апарати за комуникация между служителите на фирмата и Оперативния център

Направете запитване.Партньори

"СОД-64" поддържа бизнес взаимоотношения и предлага техническо оборудване от следните фирми - производители и вносители:

 • "Сектрон"
 • "DSC"
 • "Teletek"
 • "BSM"
 • Paradox
 • Visonic
 • Panasonic
 • GeoVision
 • HikVision
 • Samsung
 • Pelco
 • Sanyo
 • CNB
 • Други