Вие използвате остарял браузър. Моля, обновете своя браузър или активирайте Google Chrome Frame за по-качествено изживяване.

Услуги Изберете услуга. В секцията по-долу ще видите описание на услугата.
Използвайте стрелките за визуализация на други услуги.

Направете запитване.СОД

За извършване на основната си дейност, "СОД-64" разполага с:

 • Модерен оперативен дежурен център.
 • Радио система за прием и обработка на сигнали от СОТ на обекти
 • GSM система за прием и обработка на сигнални от СОТ на обекти
 • Видео-мониторинг център, извършващ 24-часово видеонаблюдение на обекти
 • Специализирани въоръжени авто патрули под ръководството на Оперативния център
 • Квалифицирани специалисти и експерти обслужващи системите за наблюдение и сигурност.

Фирмата разполага с една от най-модерните и функционални персонални мрежи разработени специално за нейните високи изисквания.

Чрез видеосистема за наблюдение и специализирани съоръжения за защита се контролира достъпа и сигурността в оперативния дежурен център.

Направете запитване.Видеонаблюдение

Едни от предимствата на централизираното видео наблюдение са:

 • Намалява разходите за физическа охрана в обектите
 • Не изисква допълнително оборудване и персонал за наблюдение на камерите в обектите
 • Бърза реакция за предотвратяване на външна намеса, пожар и др.
 • Локален архив даващ възможност за проследяване на събитията (документиране на действия)
 • Сигурност за дежурните оператори на наблюдаваните обекти
 • Отсяване на "фалшиви" алармени събития
 • Безплатна поддръжка

Системата за видеонаблюдение се интегрира с алармената, като по този начин максимално се използват функционалностите на двете системи.

Системата позволява при желание на клиента той да осъществи самостоятелен визуален контакт с обекта си от всяка точка на света.

Направете запитване.Мероприятия

При провеждане на масови мероприятия в гр. Варна, "СОД-64" осъществява профилактика с оглед недопускане на хулигански и екстремистки прояви преди, по време и след провеждане на масово-спортни, политически и културно-развлекателни мероприятия.

"СОД-64" осигурява допълнителен брой сътрудници по охрана и автопатрули за да подсигури спокойствието и сигурността на гражданите присъстващи на мероприятието. Приоритетните задачи на фирмата са осъществяване на необходимата координация и взаимодействие с гражданите /както и с други овластени за това/ с оглед ефективната превенция и навременно реагиране на престъпни посегателства и нарушения на реда.

При събития от такъв мащаб призоваваме гражданите, зачитайки техните права и тяхното достойнство, да се придържат към установения ред, за сигурно и безпроблемно протичане на мероприятието.

Направете запитване.Физическа охрана

Физическата охрана се предлага в следните направления:

 • Невъоръжена или въоръжена обектова охрана
 • Персонална ВИП охрана на физически лица
 • Охрана на ценни пратки и товари (ИНКАСО)

Сътрудниците по охрана разполагат с утвърдено от компетентните органи на МВР униформено облекло с отличителни знаци. Съоръжени са с необходими защитни и помощни средства. Услугата се осигурява в съответствие с основните приципи за сигурност, правила и процедури.

Поддържане квалификацията на служителите се осъществява чрез методики, програми и анализи. Завишената професионална подготовка и младият охранителен състав се дължи на високите критерии при кадровия подбор, отличните условия на труд и системното обучение.

Направете запитване.Охранителни системи

Фирмата извършва широк спектър от дейности и предоставя широка гама от възможности за охрана с технически средства за сигурност като:

 • Проектиране, доставка и монтаж на алармени системи за сигурност
 • Пожароизвестителна и пожарогасителна техника
 • Системи за видеонаблюдение на обекти
 • Системи за контрол на достъпа и работно време

Инженерно-техническия персонал извършва:

 • Структурно окабеляване
 • CCTV (камери и записващи устройства)
 • Инсталиране на висококачествени видео-домофонни системи
 • Инсталиране на устройства за управление на електрически уреди, автоматични телефонни известители, разговорни устройства и др